Rust

กระจกลายสนิม

กระจกลามิเนตลายสนิม เป็นกระจกลวดลายสนิมโดยผ่านการออกแบบ จำลองการเกิดขึ้นของสนิมในพื้นผิวต่างๆเพื่อสามารถนำกระจกสนิมไปใช้งานออกแบบ เมื่อมองแล้วทำให้เกิดความรู้สึกถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แต่ยังให้ความรู้สึกที่เป็นกระจกทันสมัยใหม่ แถมไม่มีคราบของสนิมจากวัสดุที่ผุกร่อน

การใช้งาน

ใช้ภายนอก: กรอบอาคาร ผนังตึก เพดานตึก ช่องเพดาน ราวบันได และการตกแต่งภายนอกอาคารอื่นๆ
ใช้ภายใน: ฉากกั้นห้อง กรุผนัง ประตู พื้น บันได เพดาน ม่านกั้นกระจก ฉากกั้นตู้อาบน้ำ กล่องไฟ ฉากกั้นบันได
เฟอร์นิเจอร์: ประตูตู้กับข้าว ประตูตู้เก็บเสื้อผ้า ปูพื้นโต๊ะ โคมไฟ ถาดวางอาหาร ชั้นวางของ
อื่นๆ: กระดาน ตกแต่งเคาท์เตอร์ ใช้ในงานศิลปะ ทำที่นั่ง แจกัน

แคตตาล็อกกระจกเทคนิคพิเศษ : Rust1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324