กระจกประหยัดพลังงาน

กระจกลดควาามร้อน

กระจก Low E เป็นกระจกที่มีการเคลือบผิวบนกระจก โดยจะยอมให้แสงผ่านเข้ามาได้ ขณะที่คลื่นรังสีในช่วงที่เป็นความร้อนผ่านเข้ามาน้อย นิยมใช้กับผนังตึกสูง และอาจใช้เป็นส่วนกระกอบของกระจกอินซูเลตได้ กระจกLow-E เป็นกระจกประหยัดพลังงาน โดยสามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศในสำนักงานและที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดี

ลักษณะพิเศษ

เป็นกระจกประหยัดพลังงาน เนื่องจากลดความร้อนที่ส่งผ่านมาจากดวงอาทิตย์ สามารถใช้ได้ในตึกสูง อาคารร้านค้า บ้านพักอาศัย และตู้เก็บความเย็น

การใช้งาน

เหมาะสำหรับอาคารหรือสถานที่ที่ต้องการควบคุมเสียงและอุณหภูมิ เหมาะกับงานเฉพาะทางเช่นงานในโรงแรม สนามบิน คอนโดมิเนียม และตู้เก็บความเย็น

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดใหญ่สุด: 2,400 x 3,600 มิลลิเมตร
ขนาดเล็กสุด: 100 x 100 มิลลิเมตร