กระจกฉนวน 2 ชั้น

กระจกลดการใช้พลังงานและลดเสียงรบกวน

เป็นกระจกฉนวน 2 ชั้น ช่วยลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร ช่วยลดค่าไฟฟ้าในการใช้เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องให้ความร้อน (Heater) นอกจากนั้นแสงสว่างสามารถผ่านเข้ามาได้อย่างเต็มที่ นอกจากความสามารถในการลดความร้อนได้ดีแล้วยังสามารถกันเสียงได้ดีในระดับหนึ่งอีกด้วย ซึ่งกระจก Insulated Glass คือการนำกระจกสองแผ่นมาผลิตโดยคั่นกลางด้วยกรอบอะลูมิเนียมที่ใส่สารดูดความชื้นโดยรอบ ทำให้เกิดช่องอากาศเป็นฉนวนคั่นกลาง โดยกระจกอินซูเลทที่ผลิตจะเติมชั้นอากาศแห้งระหว่างกระจกด้วยก๊าซอาร์กอนเพื่อลดการถ่ายเทความร้อน

ลักษณะพิเศษ

-ลดการถ่ายเทความร้อนระหว่างภายในและภายนอกอาคาร
-ลดการเกิดฝ้าหรือหยดน้ำบนกระจก แม้ว่าอุณหภูมิภายในและภายนอกแตกต่างกันมาก
-สามารถสร้างความเป็นส่วนตัวได้ เนื่องจากช่วยลดเสียงภายในออกสู่ภายนอก และลดเสียงภายนอกเข้าสู่ภายในได้

การใช้งาน

งานภายนอก : ผนังกั้นอาคารสูง, ช่องหน้าต่างอาคารภายนอกที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ
งานภายใน : ผนังกั้นห้อง, ประตูกระจก, ฉากกั้นห้องอาบน้ำ, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตู้เก็บความเย็น เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค

ความหนา: 12-40 มิลลิเมตร
ขนาดใหญ่สุด: 2,100 x 3,000 มิลลิเมตร
ขนาดเล็กสุด: 100x100 มิลลิเมตร
ขนาดช่องอากาศ : 6,8,10,12,14,15,16,20,24 มิลลิเมตร