กระจกสะท้อนแสงประหยัดพลังงาน

กระจกสะท้อนความร้อน

กระจกสะท้อนแสงหรือกระจกวันเวย์ (one way) เป็นกระจกที่ฉาบด้วยสารโลหะ โดยมีหน้าที่สำคัญคือสะท้อนความร้อนและรังสีจากดวงอาทิตย์ โดยมักจะใช้ในอาคารที่ต้องการประหยัดพลังงาน เนื่องจากกระจกสะท้อนแสงสามารถลดการผันผวนของอุณหภูมิห้อง จึงสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ นอกจากนี้สารเคลือบยังสามารถ ป้องกันดวงตาจากแสงสะท้องและทำให้ตึกดูโดดเด่น อีกทั้งยังให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัว เนื่องจากคนภายนอกจะไม่สามารถมองเข้ามายังอาคารได้ ในตอนกลางวัน

ลักษณะพิเศษ

ลดแสงสะท้อนและความร้อนจากดวงอาทิตย์ ปกป้องดวงตาจากแสงสว่างที่จ้าเกินไป ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวกับผู้ที่อยู่ในอาคาร

การใช้งาน

ใช้กับบานหน้าต่างและประตู ใช้เป็นกระจกตกแต่งภายนอกอาคาร

ข้อมูลทางเทคนิค

ความหนา: 6,8 มิลลิเมตร
ขนาดใหญ่สุด: 2,400 x 3,600 มิลลิเมตร
ขนาดเล็กสุด: 100 x 100 มิลลิเมตร