Stripe

กระจกเทคนิคพิเศษลายผ้า

Extraordinary series เป็นการรวมกระจกที่เป็นที่สุดแห่งนวัตกรรมกระจก เลือกสรรกระจกที่มีเทคนิคเฉพาะตัว เป็นการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี จนออกมาเป็นกระจก 6 แบบที่จะทำให้ห้องของคุณพิเศษกว่าใคร

การใช้งาน

ใช้ภายนอก: กรอบอาคาร ผนังตึก เพดานตึก ช่องเพดาน ราวบันได และการตกแต่งภายนอกอาคารอื่นๆ
ใช้ภายใน: ฉากกั้นห้อง กรุผนัง ประตู พื้น บันได เพดาน ม่านกั้นกระจก ฉากกั้นตู้อาบน้ำ กล่องไฟ ฉากกั้นบันได
เฟอร์นิเจอร์: ประตูตู้กับข้าว ประตูตู้เก็บเสื้อผ้า ปูพื้นโต๊ะ โคมไฟ ถาดวางอาหาร ชั้นวางของ
อื่นๆ: กระดาน ตกแต่งเคาท์เตอร์ ใช้ในงานศิลปะ ทำที่นั่ง แจกัน

แคตตาล็อกกระจกเทคนิคพิเศษ : Stripe1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067