Weavery

การถักทอของลายเส้น สร้างผิวสัมผัสแห่งความเป็นไทย

งานหัตถกรรมจักรสาน เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาที่สำคัญที่ผูกพันกับชีวิตประจำวันของคนไทยมาแต่โบราณ เส้นใยจากธรรมชาติถูกนำมาขัดสานเป็นรูปทรงเพื่อประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกัน หากนำมากออกแบบบนกระจกก็สามารถสร้างความน่าสนใจและสร้างบรรยากาศความเป็นไทยให้กับบ้านได้อย่างชัดเจน สิ่งที่มากับงานสานคือ พื้นผิว (Texture) ที่เกิดจากการนำเส้นของวัสดุมาขัดกัน ใน Concept นี้จึงออกแบบให้งานมี Texture สอดคล้องกับงานสานวัสดุจริง คือเมื่อสัมผัสจะเป็น Texture ที่ไม่เรียบ ดึงเอกลักษณ์ของงานสานซึ่งสิ่งแรกเริ่มคือ เส้น มาจัดเรียงใหม่ วางเส้นให้มีมุม มีองศาที่แตกต่างกัน แล้ววางซ้อนกันจนเกิดเป็นลายสาน ต้องการให้ลายสานมีความโมเดิร์น เข้าใจง่ายมากขึ้น

การใช้งาน

ใช้ภายนอก: กรอบอาคาร ผนังตึก เพดานตึก ช่องเพดาน ราวบันได และการตกแต่งภายนอกอาคารอื่นๆ
ใช้ภายใน: ฉากกั้นห้อง กรุผนัง ประตู พื้น บันได เพดาน ม่านกั้นกระจก ฉากกั้นตู้อาบน้ำ กล่องไฟ ฉากกั้นบันได
เฟอร์นิเจอร์: ประตูตู้กับข้าว ประตูตู้เก็บเสื้อผ้า ปูพื้นโต๊ะ โคมไฟ ถาดวางอาหาร ชั้นวางของ
อื่นๆ: กระดาน ตกแต่งเคาท์เตอร์ ใช้ในงานศิลปะ ทำที่นั่ง แจกัน

แคตตาล็อกกระจกเทคนิคพิเศษ : Weavery1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732