โครงการ : Mori Haus

ที่อยู่: เลขที่ 55 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ผู้ออกแบบ/สถาปนิก : สถาปนิก สมดุล/สมดุล ดีไซน์